Hàbits i Canvis

Hàbits i Canvis

La força que conforma l’opinió i els hàbits de compra dels consumidors és la mateixa força que les formes de les nostres accions. Depèn de vostè i mi assumir el control d’allò força i decidir les nostres pròpies accions des d’una consciència, si no...