El Coaching es una forma de treball basada en la ciéncia, el coneixament, les probatures i els ajustaments. Treballem sobre les emocions de les persones i per tant, necessitem de petits esquemes de treball que ens permet, tant al Coach com al Coachee saber si la nostra col.laboració será efectiva.

Primer, es fá una trobada informal. Fora del espai físic de treball del coach. Pot ser una cafeteria, un parc… un lloc on el coach comença a buscar la confiança del Coachee per a treballar. En aquesta sessió, s’explica com treballa, quina durada tenen les sessions, quantes es farán depenent de la dificultat presentada, preu de les sessions ó del pack sencer….. i sobre tot, Com serán els Feedbacks ó intercanvis de impressions, transparéncia absoluta per a poder avaluar per part de ambdues parts el procés…

En aquest punt de la trobada informal, el Coach fá una primera prospecció sobre la situació personal del Coachee, com ha conegut la existéncia dels serveis de coaching, que el motiva a fer-lo servir; si el coachee sap que es el coaching, Saber en quin tema vol treballar el coachee, que vol millora….

Un cop tancada aquesta primera fase, comença la primera fase de treball. Es una fase important, ja que permet reafirmar l’objectiu a treballar. Un cop ho tenim fixat, El Coach proposa un treball de simulació d’una situació on el Coachee es troba incómode, per investigar quines son les sensacions i recursos que té disponibles el Coachee. Es un punt interessant, per que el Coachee comença a treballar sobre si mateix. No es pretén que trobi la solució, peró si començar a fer-se preguntes. ¿Confio en assolir l’objectiu? ¿que tinc per assolir-lo? ¿En que ho puc notar, que avanço?….

En aquest punt, el coach proposa una serie de técniques i/ó exercicis per a treballar… La Roda de la Vida, Biópolis…. que mostren la situació actual, sense jutjar. Un cop fet aquest exercici, es fá un feedback per saber si poden seguir treballant junts. Si es que sí, es proposa uns treball a realitzar per el coachee i una nova data per fer una nova sessió de coaching. En aquest moment, el Coachee ha començat a canviar el seu món.